หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
ชี้แจงเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องวันที่ 14 พ.ย.56
 

        ตามที่ได้มีกระแสไฟฟ้าดับเมื่อวันที่ 14 พ.ย.2556 ระหว่างเวลา 17.00-19.00 น. นั้นสาเหตุเกิดจากพายุฝนตกลมแรง ทำให้ฟ้าผ่าระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณตำบลบางม่วง จังหวัดนครสวรรค์  ทำให้อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติด้านไฟฟ้าแรงสูงสถานีไฟฟ้านครสวรรค์ 2 (บึงบระเพ็ด)  ปลดวงจรไฟฟ้าออก ทำให้ไฟฟ้าดับบริเวณถนนสายพิษณุโลก-สี่แยกเก้าเลี้ยว-บ้านหนองกรด-บ้านหนองเสือ-บ้านแหลมยาง-สีสุดาฟาร์ม-โรงสีเกียรติคุณไรมิลล์  ต.หนองกรด  เหตุที่แก้ไขจ่ายไฟคืนล่าช้าเนื่องจากกระแสไฟฟ้าดับจากสถานีไฟฟ้า ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อตัดจ่ายไฟไปรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าข้างเคียงซึ่งมีระยางทางไกล   อีกทั้งเป็นเวลากลางคืนและมีฝนตกตลอดเวลา  จึงใช้เวลาในการเข้าถึงจุดที่จะปฏิบัติงานล่าช้าและต้องแก้ไขด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงแรงดันขนาด 22,000 โวลท์  จึงแจ้งทุกท่านเพื่อทราบ และ ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบโดยทั่วกัน  
การไฟฟ้าฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรรพตพิสัย


เขียนโดย   คุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรรพตพิสัย

วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 08.12 น. [ IP : 202.151.4.19 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)