หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 
 
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าขัดข้องวันที่ 18 ต.ค.56
 

  ตามที่ได้มีไฟฟ้าดับบริเวณ บ.พลัง,บ.หนองเสือ,บ.คลองเคียน,อบต.หนองกรด,ศรีสุดาฟาร์ม,โรงสีเกียติคุณไรมิล ปั้มบางจาก ต.หนองกรด อ.บรรพตพิสัย ช่วงกลางคืนวันที่ 18 ต.ค.56 จนถึงเช้าวันที่ 19 ต.ค.56 นั้น สาเหตุเกิดจากฝนตกทำให้กิ่งไผ่เอนทับสายไฟฟ้าแรงสูงขาดบริเวณตรงข้ามปั้มบางจากหนองกรด  เนื่องจากเป็นการลัดวงจรอย่างรุนแรงจึงทำให้อุปกรณ์แรงสูงชำรุดพร้อมกันอีกหลายจุด   อีกทั้งเป็นช่วงเวลากลางคืนมีฝนตกตลอดเวลาการปฏิบัติงานซ่อมแซมและแก้ไขจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า   และสาเหตุที่ไม่สามารถโทรศัพท์ติดต่อการไฟฟ้าได้สืบเนื่องมาจากบริเวณที่ไฟฟ้าดับเป็นชุมสายสัญญาณโทรศัพท์ของ DTAC  กสท.  AIS    ประกอบกับชุมสายสัญญาณ TOT ของตำบลหูกวางก็ขัดข้องด้วย ทำให้การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์กับการไฟฟ้าบรรพตพิสัยใช้การไม่ได้ เป็นเหตุให้เกิดความล่าช้าในการทราบเหตุ  จึงเรียนชี้แจงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรรพตพิสัยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ทั้งนี้สามารถโทรติดต่อการไฟฟ้าบรรพตพิสัย ได้ที่เบอร์ 056-384521 ,086-9256930 ,หรือติดต่อผ่านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ที่เบอร์ 056-224994  และเบอร์ Call center  1129   ได้ตลอด 24 ชม.    
จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
              

เขียนโดย   คุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบรรพตพิสัย

วันที่ 19 ต.ค. 2556 เวลา 14.08 น. [ IP : 182.53.167.57 ]  
 

ไฟดับที่บรรพตคราฟออกมาตรวจสอบหน่อยได้ไหมคราฟ

เขียนโดย   คุณ Admin

วันที่ 21 พ.ค. 2562 เวลา 22.03 น. [ IP : 1.46.161.150 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)