หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
 
ชี้แจงกระแสไฟฟ้าดับ-กระพริบวันที่ 17 ส.ค.56
 

        ตามที่มีกระแสไฟฟ้าดับ-กระพริบในวันที่ 17 ส.ค.2556 ระหว่างเวลา 12.00น.-16.00 น. นั้น สาเหตุเกิดจากช๊อตงูบนสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนสายบรรพตพิสัย-บ.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว เสาไฟฟ้าข้างร้านดำรงการยางบ้านบางตาหงาย  ทำให้อุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติที่ติดตั้งจ่ายไฟฟ้าด้านแรงสูงให้กับบริเวณ โรงสีบรรพตพืชผล บ้านตั่วเกา วัดส้มเลี้ยว บ.ท้องคุ้ง ต.ท่างิ้ว  ต.หูกวาง   วิทยาลัยการอาชีพ ต.บางตาหงาย  ตลาดบรรพตพิสัย ต.เจริญผล  บ้านมาบมะขาม บ้านคลองเคียน บ้านบ้านบึง ต.หนองกรด  ไปจนถึง ต.บึงปลาทู  ทำงานปลดวงจรและจ่ายไฟฟ้าหลายครั้ง และจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าบางส่วนเพื่อทำการแก้ไขนำงูออกจากสายไฟฟ้าแรงสูงพร้อมสับเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านแรงสูงที่ระเบิดชำรุดที่เสาไฟฟ้าต้นดังกล่าว เหตุที่ล่าช้าเนื่องจากจุดที่เกิดเหตุอยู่ * * * งจากอุปกรณ์ที่จ่ายไฟประมาณ 25 กม.จึงใช้เวลาในการเข้าถึงจุดเกิดเหตุล่าช้าและต้องแก้ไขด้วยความระมัดระวังเนื่องจากเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงถึง 22000 โวลท์   จึงขอแจ้งให้ท่านทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบโดยทั่วกัน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรรพตพิสัย ขออภัยในความไม่สะดวกมาในครั้งนี้ด้วย


เขียนโดย   คุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรรพตพิสัย

วันที่ 19 ส.ค. 2556 เวลา 09.57 น. [ IP : 202.151.4.19 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)