หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญผล ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นายบุญตา คงสิบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' เจริญผลร่วมใจ ใฝ่พัฒนา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ เจริญผลร่วมใจ ใฝ่พัฒนา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข
 
ขอเปลี่ยนผู้รับเงินเด็กแรกเกิด
จะขอเปลี่ยนผู้รับเงินเด็กแรกเกิดต้องทำอย่างไรบ้างคะ

เขียนโดย   คุณ กนกวรรณ
วันที่ 6 ม.ค. 2566 เวลา 14.58 น. [ IP : 49.230.144.113 ]
ตอบคำถาม คุณกนกวรรณค่ะ
กรณีขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรเกิด สามารถดำเนินการได้ดังนี้คือ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์การบริการส่วนตำบลในพื้นที่ หรือ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดของท่าน
2. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนของตนเองกับเจ้าหน้าที่
3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเปลี่ยนบัญชีธนาคาร มีดังนี้
• แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดร.06, ดร.01 และ ดร.02
• บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง, สำนาบัตรประจำตัวประชาชนผัปกครอง
• สูติบัตรเด็กแรกเกิด,สำเนาทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิด
• สมุดบัญชีเงินฝาก (กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) พร้อมผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน
• ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคน ในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
• สำเนาเอกสาร บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร
1. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
2. สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงสิทธิได้ เช่น ผู้มีสิทธิรายเดิมไม่ได้เลี้ยงดูเด็ก ผู้มีสิทธิรายเดิมเสียชีวิต เป็นต้น
สามารถมายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการรับเงินอุดหนุนบัตรแรกเกิดได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ตามวันและเวลาราชการได้เลยค่ะ


เขียนโดย   คุณ นักพัฒนาชุมชน อบต.เจริญผล
วันที่ 6 ม.ค. 2566 เวลา 15.50 น. [ IP : 125.25.185.114 ]
ตอบคำถาม คุณกนกวรรณค่ะ
กรณีขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตรเกิด สามารถดำเนินการได้ดังนี้คือ
1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้แก่ องค์การบริการส่วนตำบลในพื้นที่ หรือ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในจังหวัดของท่าน
2. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ แจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนของตนเองกับเจ้าหน้าที่
3. เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอเปลี่ยนบัญชีธนาคาร มีดังนี้
- แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิ ดร.06, ดร.01 และ ดร.02
- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง, สำนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง
- สูติบัตรเด็กแรกเกิด,สำเนาทะเบียนบ้านเด็กแรกเกิด
- สมุดบัญชีเงินฝาก (กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) พร้อมผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียน
- ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคน ในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ
- สำเนาเอกสาร บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
เงื่อนไขเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร
1. ผู้ลงทะเบียนรายใหม่ เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
2. สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงสิทธิได้ เช่น ผู้มีสิทธิรายเดิมไม่ได้เลี้ยงดูเด็ก ผู้มีสิทธิรายเดิมเสียชีวิต เป็นต้น
สามารถมายื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสิทธิการรับเงินอุดหนุนบัตรแรกเกิดได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ตามวันและเวลาราชการได้เลยค่ะเขียนโดย   คุณ นักพัฒนาชุมชน อบต.เจริญผล
วันที่ 6 ม.ค. 2566 เวลา 15.55 น. [ IP : 125.25.185.114 ]
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์   เลือกไฟล์ 
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  (1)