หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญผล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นายบุญตา คงสิบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' เจริญผลร่วมใจ ใฝ่พัฒนา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ เจริญผลร่วมใจ ใฝ่พัฒนา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข
 
 
เงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคมนี้เข้าวันไหน
 

จะสอบถามว่าเงินผู้สูงอายุเดือนมีนาคม เข้าวันไหนครับ

เขียนโดย   คุณ ทองมาก

วันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 10.54 น. [ IP : 125.25.185.114 ]  
 

หมู่ 2 เจริญผล

เขียนโดย   คุณ ทองมาก

วันที่ 1 มี.ค. 2565 เวลา 10.55 น. [ IP : 125.25.185.114 ]  
 

ปกติตามระเบียบฯไม่เกินวันที่10ของทุกเดือนหรือเปล่าครับ

เขียนโดย   คุณ ชายทัชฟาร์ม

วันที่ 2 มี.ค. 2565 เวลา 08.26 น. [ IP : 182.232.21.119 ]  
 
 

ตอบคำถามเรื่องการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุค่ะ
      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2565 หมวด 4 งบประมาณและวิธีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข้อ 13 การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้แก่ผู้มีสิทธิตามระเบียบนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายเป็นเงินสด หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือในนามบุคคลที่รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นรายเดือนภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
   หากผู้สูงอายุมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ทางงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์ 056-350596
   ทั้งนี้ได้แนบปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยกรมบัญชีกลางประจำปีงบประมาณ 2565


เขียนโดย   คุณ เจ้าหน้างานพัฒนาชุมชน อบต.เจริญผล

วันที่ 9 มี.ค. 2565 เวลา 11.45 น. [ IP : 1.47.13.118 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)