หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 
 
ชี้แจงสาเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง
 

ตามที่ได้มีไฟฟ้าดับบริเวณ โรงสีบรรพตพืชผล, ต.เจริญผล, ต.ท่างิ้ว, ต.บางตาหงาย ช่วงเช้ามืดวันที่ 20 ก.พ.2557 นั้น สาเหตุเกิดจากอุปกรณ์ในระบบจำหน่ายแรงสูงระเบิดชำรุดบริเวณบ้านถนนโค้ง อ.หนองเบน จ.นครสวรรค์  เนื่องจากเป็นการลัดวงจรอย่างรุนแรงจึงทำให้สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติในสถานีไฟฟ้าอำเภอลาดยาว ปลดวงจรออกทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง   จึงเรียนชี้แจงประชาสัมพันธ์เพื่อทราบโดยทั่วกัน  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรรพตพิสัยขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย  ทั้งนี้หากเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องสามารถโทรติดต่อการไฟฟ้าอำเภอบรรพตพิสัย ได้ที่เบอร์ 056-384521 ,080-6852726 เบอร์ Call center  1129   ได้ตลอด 24 ชม.    
จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้โปรดประชาสัมพันธ์ให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน
      

เขียนโดย   คุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบรรพตพิสัย

วันที่ 20 ก.พ. 2557 เวลา 13.21 น. [ IP : 202.151.4.19 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)