หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายพิษณุ สหัสธรรมรังษี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 081 972 6134
นางสาวชฎาพรณ์ ศักดิ์สกุลชาญ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 087 198 9263
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสิริกาญจน์ สามารถ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081 971 8115
นางจุฑา ศรีสุพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 089 360 1692
นายพิเชษฐ์ กานตานนท์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-972-0216