หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
องค์การบริหารส่วนตำบล เจริญผล ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นายบุญตา คงสิบ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' เจริญผลร่วมใจ ใฝ่พัฒนา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ เจริญผลร่วมใจ ใฝ่พัฒนา ปวงประชา ร่มเย็นเป็นสุข
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 [ 5 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสอบสวน การลงโทษทางวินับ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2563 [ 1 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศ กอบต.จังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงโทรษทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 [ 1 มิ.ย. 2565 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การสอบสวน การลงโทษทางวินัย พ.ศ.2558 [ 8 พ.ค. 2565 ]  อ่าน : 72  
 
ประกาศ ก.อบต.นครสวรรค์ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินเลื่อนวิทยฐานะ พ.ศ.2561 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 65  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2564 [ 29 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 67  
 
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 [ 2 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 2 มี.ค. 2565 ]  อ่าน : 74  
 
  (1)     2