หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
   
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล [ 14 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย [ 24 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 68  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง การลด ละเลิก การใช้ภาชขนะโฟมและถุงพลาสติก [ 24 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 80  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง ขอความร่วมมือคัดแยกขยะมูลฝอยต้นทางก่อนทิ้ง [ 24 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 67  
 
เรื่อง การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 75  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 90  
 
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]  อ่าน : 94  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง กำหนดวิธีการและอัตราการชำระค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 9 ธ.ค. 2559 ]  อ่าน : 124  
 
ประกาศใช้ช้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 106  
 
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลเจริญผล [ 24 มิ.ย. 2555 ]  อ่าน : 141  
 
  (1)     2