หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล [ 8 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ การกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ จำนวนวันลา จำนวนครั้งการขาดราชการ การมาสาย ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
ประกาศ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 [ 5 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต.เจริญผล [ 27 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
การจัดทำแผนการใชัจ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
  (1)     2      3      4