หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่องการจำหน่ายพัสดุ ครภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2562 [ 22 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศ สมัยประชุมสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตราฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 [ 21 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2562 ถึ กันยายน 2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 11  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 23 ส.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สมัยสามัญสมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 15 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2      3