หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   แบบฟอร์มเสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ  2 ธ.ค. 2563 6
หลักประกันสุขภาพ   รายงานการประชุมกองทุนฯครั้งที่ 4/2563 วันพุธที่ 30 กันยายน 2563   2 ธ.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการออกให้บริการรับชำระภาษี ปีงบประมาณ 2564  18 พ.ย. 2563 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  16 พ.ย. 2563 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สมัยแรก ประจำปี 2564  12 พ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล  11 พ.ย. 2563 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สามัญสมัยที่ 4  6 พ.ย. 2563 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สามัญสมัยที่ 4  6 พ.ย. 2563 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  4 พ.ย. 2563 54
ข่าวประชาสัมพันธ์   เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 2566) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล  16 ต.ค. 2563 81
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45