หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึกษา
 

 
ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ประเภทวิชาการ ประเภททั่่วไป  
 

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือ ข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงาน ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จำนวน 1 อัตรา
ประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
                   ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา
                   ตำแหน่งนายช่างโยธา ปง./ชง. จำนวน 1 อัตรา  
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 5635 0596 ต่อ 11

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 09.32 น. โดย คุณ สุชาดา กุวะลัย

ผู้เข้าชม 52 ท่าน