หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 

โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต
 
โครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต  
 

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดโครงการ STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการทุจริต ผู้บรรยายให้ความรู้ได้แก่ 1.นายสมยศ กาสี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 2.นายพิษณุ สหัสธรรมรังษี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย 3.นางสาวนิตติยา ศรชัย เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ได้ส่งผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 1 ราย คือ นายจักรพรรดิ์ สุพรรณสาร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 15.10 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/1
<<
>>
X