หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นายอมรเทพ มีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 

 
ประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันที่ 25 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ออกประชาสัมพันธ์การป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เน้นย้ำการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด หากกลับจากพื้นที่เสี่ยงให้กักตัวอยู่บ้าน 14 วัน   มีอาการผิดปกติโปรดแจ้ง รพ. ,รพ.สต. ,อบต.,ผู้ใหญ่หรือ อสม.เพื่อประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อประเมินอาการและความเสี่ยง พร้อมแจกหน้ากากผ้าและมอบหน้ากากผ้าให้แก่ผู้ใหญ่บ้านเพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้านเขต ตำบลเจริญผล
หน้ากากผ้าควรซักทำความสะอาดก่อนใช้

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 เม.ย. 2563 เวลา 09.17 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 52 ท่าน