องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
พิธีปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาเขตตำบลเจริญผล  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล โดยนายอมรเทพ มีทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล กล่าวรายงานพิธีปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับนักเรียนในสถานศึกษาเขตตำบลเจริญผล มอบวุฒิบัตร ได้แก่ โรงเรียนเยาวชนพัฒนา โรงเรียนวัดมาบมะขาม เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปราม และกล่าวขอบคุณผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน รวมถึงคณะผู้ดำเนินงาน วิทยากร

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 11.28 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 12 ท่าน

 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย