องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณริมคลองสระน้ำโจนตั้งแต่สามแยกฟาร์มหมูถึงป่าสักนายสมาน สังข์ทรัพย์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเจริญผล เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณริมคลองสระน้ำโจนตั้งแต่สามแยกฟาร์มหมูถึงป่าสักนายสมาน สังข์ทรัพย์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำรถน้ำเอนกประสงค์พร้อมทีมงานดับเพลิงเข้าระงับเหตุ จนเสร็จสิ้นเวลา 14.45 น.

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 11.26 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 19 ท่าน