องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
ตรวจเช็ค ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะข้างทางทุกหมู่บ้าน  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าตรวจเช็ค ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะข้างทางทุกหมู่บ้าน
พร้อมใช้งานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพื้นที่ตำบลเจริญผล อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 11.24 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 17 ท่าน