องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล โดยนายอมรเทพ มีทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล และท้องถิ่นอำเภอบรรพตพิสัย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ใส่ผ้าไทย ใช้ถุงผ้า หิ้วปิ่นโต ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ไทย และเป็นการลดปริมาณขยะ ซึ่งเป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 11.18 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 12 ท่าน