องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
 
 
เรื่อง หลักราชการ 10 ประการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 มี.ค. 2562 เวลา 11.15 น. โดย คุณ ณัฐวดี สาติบุตร

ผู้เข้าชม 15 ท่าน