หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
.........................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นายอมรเทพ มีทอง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
กิจกรรม
   
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
การจัดสวัสดิการและเครื่องอำนวยความสะดวกในที่ทำงานและส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กับ ผู้ปฏิบัติ กิจกรรมส่งเสริมสร้างความรักความสามัคคี การเล่นกีฬา [ 3 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 9
 


 
Big Cleaning Day [ 27 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
ขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช และป้องกันภัยแล้ง [ 29 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 16
 


 
โครงการวันเด็กแห่งชาติตำบลเจริญผล ประจำปี 2563 [ 28 ม.ค. 2563 ]  
อ่าน: 25
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 55