หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
'' ตำบลน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง
ดินแดนแห่งการผลิต  ปลอดภัยจากสารพิษ
ชุบชีวิตแหล่งน้ำ  ผู้นำริเริ่มส่งเสริมอาชีพ
เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน  พัฒนาคนให้มีการศึกษา ''
นางกัณฑิพา วัฒนกุลวิวัฒน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเจริญผล
'' ท้องถิ่นพัฒนาคน คนพัฒนาท้องถิ่น ''
เมืองโบราณ ดงแม่นางเมือง
วัดเจริญผล แหล่งรวมจิตใจของชาวเจริญผล
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลยินดีต้อนรับ วิสัยทัศน์ ตำบลน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ดินแดนแห่งการผลิต ปลอดภัยจากการพิษ ชุบชีวิตแหล่งน้ำ ผู้นำริ่เริ่ม ส่งเสริมอาชีพ เร่งรีบรายได้ให้ชุมชน พัฒนาคนให้มีการศึก่ษา
   
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมพนักงาน ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 5  
 
รายงานการประชุมพนักงาน ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 11 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประชุมพนักงานเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 9 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 14  
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ KM [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่ 4 ประจำปี 2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 46  
 
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล ขยายเวลาสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 [ 27 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 47  
 
รายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล สมัยสามัญที่ 3 ครั้ง 2 ประจำปี 2561 [ 25 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล [ 18 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 71  
 
  (1)     2      3