หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Staff
การบริหารบุคคล
Personnel
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กว ๘๕๗๖ นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๐-๐๐๔๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ย. 2565 ]ซื้อไมโครโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 4738 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์พร้อมติดตั้งที่ห้องต่อเติมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์พร้อมติดตั้งที่ห้องต่อเติมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศและคอมเพรสเซอร์พร้อมติดตั้งที่ห้องต่อเติมใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33