หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อยากำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อเเครื่องกรองน้ำพร้อมติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเลิ็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2565 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ ๔ บ้านมาบมะขาม ตำบลเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายอะคริลิคตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรณีนางจำปา แก้วตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]จ้างทำป้ายอะคริลิคตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ กรณีนางสมจิตร จันทา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28