หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
e-Service
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญผลและ บ้านมาบมะขาม ตำบลเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2564 ]จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมและอาคารสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ต.ค. 2564 ]ซื้อแผ่นพลาสติกใส เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ิโน๊ตบุ๊กสำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ถึง หมู่่ที่ 6 ตำบลเจริญผล อำบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก [ 21 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19